TETRAKLOR, her gr’ında 600 mg Klortetrasikline eşdeğer miktarda Klortetrasiklin HCl içeren; açık beyaz, homojen tozdur.

TETRAKLOR, Klortetrasiklinin antibakteriyel spektrumu Oksitetrasiklin ile aynı olup, Gram (+) ve Gram (-) bakteriler, rickettsia spiraketalara, yüksek dozlarda mikoplazmalara karşı etki gösterir. 

Özellikle penisilin ve streptomisine rezistans stafilokoklann sağıtımında seçenek sayılabilir. Keza karaciğer ve dalakta yüksek oranda biriktiğinden bu organların enfeksiyonlarında da önemli bir seçenek oluşturur. 

Klortetrasiklinin bakterilere olan etkisi aşağıdaki gibidir:

Gram pozitif aeroblar (Bacillus sp. Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci). 
Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp.. Bordetella sp.. Francisella tularensis. Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P.haemolytica, Yersinia sp., 
Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis). Anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.) ve Mycoplasma sp., 
Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetii, Ehrlichia, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobactericeae familyasına dahil Enterobacter sp., 
E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerob bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp.’ye etkisi değişkendir.
Mycobacterium sp.. Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.
Oral yolla verildiğinde sindirim kanalından hızla emilerek 2-4 saat içinde terapötik, 4-8 saat içinde de maksimum kan yoğunluğuna ulaşır. 
Bu yoğunluğunu 6 saat süreyle korur. Yarılanma ömrü 5,5 saattir. Plazma proteinine % 40-50 oranında bağlanır Büyük miktarda böbreklerden glomerüler filtrasyon ile idrara geçerek atılır. 

Az miktarda da safra ve süt ile vücuttan atılır. Gelişme devresindeki bakterilerde DNA’nın ribozomlara bağlanmasını önleyerek, protein sentezinin engellenmesi şeklinde bakterisid tesir yapar.

TETRAKLOR Oral Çözelti Tozu, buzağılarda; bakteriyel enterit ve bakteriyel pnömonide endikedir. Kanatlıların; Kronik solunum yolu enfeksiyonları (C.R.D.) mavi ibik koriza, kolera, pullorum, enfeksiyöz sinovitis ve sinuzitis, hemorajik septisemi, muhtelif streptokok ve staphylococ enfeksiyon ve ishallerinde endikedir.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN