%72 Amoksisilin & %18 Kolistin Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Buzağı ve tavuklarda amoksisilin ve kolistine karşı duyarlı olan gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmaların sebep olduğu primer ve sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Tavuklarda; E. coli tarafından meydana getirilen kolibasillozis, Pasteurella multocida tarafından meydana getirilen kanatlı kolerası, Haemophilus paragallinarum tarafından meydana getirilen enfeksiyöz coryza, 
Salmonella enteritidis tarafından meydana getirilen salmonellozis.

SYNERCID, amoksisilin ve kolistin içeren çözünebilir bir toz formülasyondur. Her iki antibiyotik, bakteriyel hücre duvarı seviyesinde bakterisid etki gösterirler.
Amoksisilin, ß-laktam grubu yarı sentetik bir penisilin olup, ß-laktam grubu antibiyotiklerin antimikrobiyal aktivitesi hücre duvarındaki peptidoglikanların sentezini inhibe etmek suretiyle bu komponentin yapısını bozma esasına dayanır. 

Bakterilerin amoksisiline duyarlılığı şöyledir; Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp’leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler (Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S. uberis, 
Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp,, bazı Bacteroides sp.), bazı gram negatif aeroblar (Haemophilus somnus), 
Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella sp., Pasteurella sp. Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler: Kazanılmış bağışıklık nedeniyle değişmekle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır; 

Actinobacillus sp., Borrelia sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., 
Taylorella equigenitalis, Serpulina sp. Campylobacter sp., Enterococci, Rhodococcus equi, Enterobacteriaceae’da direnç gelişimi yaygındır. 
Dirençli bakteriler: Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Yersinia enterocolitica. 
Kolistin ise polimiksin grubu bir polipeptid olup etki mekanizması, hücre zarı yapısına giren fosfolipidlere etki etmek suretiyle hücre duvarının yapısını bozmak suretiyle gerçekleşir.
Kolistin; Aerobacter aerogenes, E. coli, Salmonella sp., Shigella sp., Pasteurella sp., Pseudomonas aeruginosa, Brucella sp., Vibrio sp. gibi gram negatif bakteriler üzerinde etkilidir. 
Amoksisilin ve Kolistinin bir arada kullanılmasının, ayrı ayrı kullanımlarına göre, daha geniş bir spektrumda etkin olduğu kabul edilmektedir. Birlikte kullanım halinde etki alanına giren mikroorganizmaların bazıları 

Brucella abortus, Neisseria sp., Proteus mirabilis, Klebsiella sp,, Enterobacter aerogenes ve Bacillus subtilis olarak verilmektedir. SYNERCID uygulanmasından sonra, iki antibiyotiğin de gösterdiği farmakokinetik profil farklıdır. 
Biri hem sistematik hem de lokal olarak, diğeri ise lokal olarak gastrointestinal seviyede faaliyet gösterir. Amoksisilin sindirim sistemi içinde iyi bir şekilde emilir ve süratle vücut sıvılarına ve dokularına yayılır. 

Vücuttan idrarla atılır. Buna karşılık kolistin zayıf bir şekilde emilir, vücut sıvılarına ve dokularına yayılmaz ve dışkıyla atılır.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN