%2,5 Toltrazuril Veteriner Antikoksidiyal

Tavuk ve hindilerin koksidiyoz hastalığından korunmasında ve tedavisinde etkilidir.

Tavuklarda: Eimeria acervulina, Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria brunetti, Eimeria maxima ve Eimeria mitis’ten kaynaklanan Koksidiyoz’un tedavisi ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

Hindilerde: Eimeria adenoides, Eimeria meleagridis ve Eimeria meleagrimitis’in sebep olduğu Koksidiyoz’un tedavisi ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

COXMED Oral Çözelti, antikoksidiyal bir ajan olan Toltrazuril içermektedir. Toltrazuril, tavuk ve hindilerdeki koksidiyoz etkenlerine karşı etkilidir. Parazitin tüm hücre içi gelişme evrelerinde, şizontlar ve gametositlerin çoğalma dönemlerinde etki göstermektedir. 

Araştırmalar, Toltrazuril’in hücre solunum zincirinde ve pirimidin sentezinde görev yapan birtakım enzimleri inhibe ederek Eimeria sp. üzerine etki ettiğini göstermektedir.

Uygulamadan sonra maksimum plazma Toltrazuril düzeyi 0,62 µg/ml’dir. Vücuttan hızla atılmaktadır, 24 saat sonra kanda saptanamayacak düzeye iner. 
Başlıca metabolitleri olan toltrazuril sulfoksit ve toltrazuril sulfon, büyük oranda dışkı ile atılmaktadır.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN