MEDIFLUM,her gramında 500 mg Flumekuin içeren beyaz, homojen tozdur.

MEDIFLUM Oral Çözelti Tozunun etken maddesini oluşturan Flumekuin, fluorokinon türevi sentetik bir antibakteriyeldir. Duyarlı bakterilerde hızla gelişen bakterisid etki meydana getirir. 

Antibakteriyel etkisi DNA-jiraz (topoizomeraz II) enzimini inhibe etmek suretiyle gerçekleşir.

Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp.,Enterobactersp., Serratiasp., Proteus sp., Klebsialla sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., 
Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiellabrunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlar da dahil N. Gonorrhoeae, 
N. Meningditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V. Cholerae, Mycoplasmasp.’dir. Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R. equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir. 

Anaerobik kokların çoğu Clostridium sp.,Bacteroides sp. vePs. maltophilakinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir. Oral uygulamadan sonra sindirim sisteminden oldukça iyi emilir.

Dokularda iyi bir dağılım gösterirken dokuda retensiyonu gözlenmez. 5 saat civarında plazma yarı ömür gösterir. Karaciğerde hidrolizinden sonra glukoronize edilir. 

Flumekuin ve metabolitleri safra ve idrarla atılır.

MEDIFLUM Oral Çözelti Tozu, etçi tavuk ve hindilerde; Kolibasilloz (E. Coli enfeksiyonları), Pasteurellosis (Tavuk kolerası), Salmonellozis ve flumekuine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN