%40 Sulfametoksazol & %8 Trimetoprim Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Kuzu ve buzağılar ile hindi ve etçi tavuklarda özellikle yukarıda belirtilen duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır. 

Bu kapsamda olmak üzere,
Etçi tavuklarda ve Hindilerde;
Koliseptisemi, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonlarında ve duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan diğer enfeksiyonlarda.

MEDSULTAN Oral Süspansiyon, dengeli oranlarda sulfametoksazol ve trimetoprim karışımı esasın da dayanan güçlendirilmiş bir sülfonamid kombinasyonudur. 

Kombinasyonda yer alan Sulfametoksazol bakteri hücresinde bulunan ve nükleik asit sentezi hücre çoğalması için gerekli olan folik biosentezini,
dilidrofalik asit yapısında bulunan para-aminobenzoik asit molekülünün yerine geçerek, trimetoprim ise dihidrofolik asidin tetrahidrofolik aside dönüşümünü bloke ederek önlerler.

Böylece, duyarlı patojen bakterilerde sinerjistik tipten bakteriostatik ye bazı durumlarda bakterisidal etki şekillenir ve çoğu gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı geniş bir anti bakteriyel spektrum sağlanır.

Sülfonamid + Trimetoprim kombinasyonlarında başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:
Gram poztif aeroblar: Slapnylococcus aureus, Streptoccocus sp., Actinomyces sp., Gorynebacterium sp., Listeria monocytogenes, Eriyspelotrix rhusiopathie, Gram negatif aeroblar:
Enterobacteriaceae ( E.coli, Salmonella sp., Klepsiella sp., Proteus sp., Yersinia sp.,) Pasteurella sp., Haemophilus sp., Actinobacillus sp., Bordetella sp., Anaeroblar: Bazı Clostridium sp.. 
Bacterodies sp., Fusobacterium sp., Chlamydia sp., Actinomyces sp., Orta derecede duyarlı bakteriler ise bazı Mycobacterium sp, bazı Nocarcİasp.dr.Rickettsia sp., Leptospira sp., 
Pseudomcnas aeroginosa, Mycoplasma sp., dirençli olarak kabul edilir. 

MEDSULTAN Oral Süspansiyon hayvanlara ağız yoluyla verildiğinde hızla emilerek ortalama 1-4 saat içinde kanda maksimum düzeye ulaşır ve etkin yoğunluğunu 12 saat süreyle korur. 

Sulfametoksazol ve Trimetoprim böbreklerden ve sınırlı ölçülerde safra ve dışkı içerisinde atılırlar.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN