NEMASON Oral Çözelti Tozu, beyaz renkli, homojen toz olup, 1 gramında 150 mg Levamizol hidroklorür içerir.

Levamizol; imidazotiyazol türevi bir antelmintik olup, parazitleri felç ederek etkiler. 

Etkili doz veya yoğunluklarda, parazitlerin otonomik gangliyonlarında asetilkolin reseptörlerine bağlanarak depolarizasyona bağlı uyarılar oluşturur. 
Uyarıları takiben oluşan felç aslında kas ve gangliyonların sürekli uyarılması sonucu gelişen bir tükenme halidir (spastik felç). 
Levamizol, parazitlerde ayrıca, fumarat redüktazın etkinliğini de engelleyerek enerji metabolizmasını bozabilir, ancak bu etki şeklinin parazitlerde önemi azdır.

Levamizol; invazyona yol açan mide, barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaritlerin hem ergin hem de farklı gelişim evrelerindeki larval şekilleri üzerinde antelmintik etkiye sahiptir.

Ağızdan verildikten sonra, sindirim kanalından hızlıca emilir ve tüm vücut kesimlerine dağılır. 1-2 saat içinde kan yoğunluğu en yüksek düzeye ulaşır. 
Sığırlarda plazma yarı ömrü 4-6 saattir. Verilen ilacın %40’ı ilk 12 saatlik süreçte başlıca dışkı ve idrarla atılır, 8 gün boyunca atılmaya devam eder.

NEMASON Oral Çözelti Tozu, antelmintik etkinliğe sahip geniş etki spektrumlu bir müstahzardır. 

Sığır, koyun ve kanatlılarda iç parazitlerin mücadelesi ve kontrolünde kullanılır. NEMASON Oral Çözelti Tozu, aşağıdaki parazitler ile mücadelede başarı ile kullanılır:

Sığır ve koyunlarda: Abomazum helmintlerinden Haemonchus sp., Ostertagia sp.; ince bağırsak helmintlerinden Cooperia sp., Trichostrongylus., 
Bunostomum sp.; kalın bağırsak helmintlerinden Oesophagostomum sp., Chabertia sp.; akciğer kıl kurtlarından ise sığırlarda Dictyocaulus viviparus, koyunlarda 

Dictyocaulus filaria helmintlerinin tedavi ve kontrolünde antelmintik olarak etki gösterir.

Kanatlılarda (barsak nematodları): Ascaridia galli, Heterakis gallinae ile Capillaria sp., türlerinin tedavi ve kontrolünde antelmintik olarak etki gösterir.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN