MEDICAMOX Oral Çözelti Tozu, beyaz-kirli beyaz renkli ince partiküllerden oluşan toz olup, 1gr’ında 564,3 mg (500 mg amoksisiline eşdeğer) Amoksisilintrihidrat içerir.

MEDICAMOX Oral Çözelti Tozu, yarı-sentetik ve geniş antibakteriyel spektrumlu bir penisilin türevi olan amoksisilin esasına dayalı olarak hazırlanmış bir toz formülasyondur. Amoksisilin bakteri hücre duvarında bulunan spesifik proteinlere bağlanmak suretiyle bakteri hücre duvarı sentezini önler ve bakterinin parçalanmasına yol açar, böylece duyarlı patojen bakterilerde bakterisidal etki şekillenir. 

Amoksisilin hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere etkinlik gösterir. Duyarlı bakteriler:Beta hemolitik Streptococcus sp’leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler 

(Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S. uberis, Bacillusanthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., 
Erysipelothrixrhusiopathiae, çoğu Listeriamonocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.),
 bazı gram negatif aeroblar (Haemophilussomnus), Borrelia sp.,Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella sp., Pasteurella sp.. 
Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler:Kazanılmış bağışıklık nedeniyle değişmekle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır; Actinobacillus sp.,Borrelia sp., 
Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorellaequigenitalis, Serpulina sp., Campylobacter sp., Enterococci, Rhodococcusequi, Enterobacteriaceae’da direnç gelişimi yaygındır.
Dirençli bakteriler: Bacteroidesfragilis, Bordetellabronchiseptica, Citrobacter sp.,Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonasaeroginosa, Serratia sp., Yersiniaenterocolitica.

Hayvanlara ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalından kolayca ve tama yakın oranlarda emilerek yarım saatte etkili kan yoğunluğuna ulaşır ve tüm vücuda geniş ölçekte dağılır. 

Özellikle solunum yolları, karaciğer, böbrek ve üriner sistemde yoğunlaşır. Etkili yoğunluklarda yumuşak dokular, deri ve mukozalara da geçer.
Amoksisilin, başlıca tübüler salgılama mekanizmasıyla böbrekler aracılığıyla vücuttan atılır. 

Bir dozla verilen ilacın küçük bir kısmı penisiloik aside hidrolize olarak etkisiz metabolitleri halinde ve büyük bölümü de hiçbir değişikliğe uğramadan atılır.

MEDICAMOX Oral Çözelti Tozu, etçi tavuk ve hindilerde görülen Colibacillosis, Pullorum, Tifo, Paratifo, hindilerin hava kesesi yangısı, EnfeksiyözKoriza, Listeriosis, Clostridium enfeksiyonlarıile viral ve Mycoplasma kökenli (CRD ve CCRD) hastalıklara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN