TRİFAKİN Oral

Süspansiyon Veteriner
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

TRİFAKİN Oral Süspansiyon kirli beyaz - san renkte olup her ml'sinde; 400 mg sülfametoksazol; 80 mg trimetoprim içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Trimetoprim bir diaminopirimidine türevidir. Sülfametoksazol sulfonamid grubundan bir maddedir. İn vivo ve in vitro koşullarda bu iki madde arasında bakterisid tipten aynı yönde (sinerjistik) bir etkileşim mevcuttur. Trimetoprim-sulfametoksazol kombinasyonuna duyarlı olan patojen bakterilerde folik asit sentez zincirinde birbirini izleyen iki enzimin aktivitesini engelleyip sinerjik etkileşim yaparak bakterisid etki gösterir. Ayrıca bu iki antibakteriyel etkin madde beraber kullanıldığında, ayrı ayrı kullanılmalarına göre daha geniş spektrum sağlanabildiği gibi, bakteriyel dirençlilik olgulanda kolaylıkla kırılabilir.

Sülfonamid+trimetoprim kombinasyonlarına başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:
Gram pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Actimomyces sp., Corynebacterium sp.,
Listeria monoeytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie,
Gram negatif aeroblar: Enterobacteriaceae (E.coli, Salmonella sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Yersinia sp.),
Pasteurella sp., Haemophilus sp., Actinobacillus sp., Bordetella sp.,
Anaeroblar: Bazı Clostridium sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., Chlamydia sp., Actinomyces sp.,
Orta derecede duyarlı bakteriler ise bazı Mycobacterium sp., bazı Nocardia sp.'dir.
Rickettsia sp., Leptospira sp., Pseudomanas aeroginosa, Mycoplasma sp. dirençli olarak kabul edilir.

Oral olarak verilen trimetoprim'in hemen hemen tamamı bağırsaklardan emilir. 2-3 saat için-de plazma düzeyi en üst seviyeye ulaşır. Tüm dokulara dağılır, özellikle böbrek, karaciğer, akciğer ve dalaktaki konsantrasyonu plazmadakinden birkaç kat daha yüksektir. İdrar ve dışkı ile atılır. Oral olarak verilen sulfametoksazoPün büyük bir bölümü ince bağırsaklardan, geri kalanı mideden hızlı bir şekilde emilir. Tüm dokulara dağılır. İdrar ve dışkı ile atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

TRİFAKİN oral süspansiyon, tavuk ve hindilerin E.coli, Salmonella, Pasteurella enfeksiyonlarında, Coli
septisemilerinde, Pullorumda

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN