FLORKİN %30
Oral Çözelti

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Her ml'sinde 300 mg florfenikol içeren berrak açık san renkli antibiyotik çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Florfenikol, bir tiamfenikol türevi olup 3 konumlu karbon atomuna bağlı olan hidroksil grubu yerine kimyasal yapısında flor grubu bulunan bir bileşiktir.
Florfenikol geniş spektrumlu, sentetik bakteriyostatik bir antibiyotiktir. Bakterilerin 50 S ribozomal alt birimlerine bağlanarak protein sentezini inhibe eder.
Başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:
Gram pozitif bakteriler: Actinomyces sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathie, Listeria monocytogenes, çoğu Staphylococcus sp. ve Streptococcus
sp.
Gram negatif bakteriler: Actinobacillus sp., Bordetella bronchiseptica, Enterobacteraceae (E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp.),
Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp..
Tüm anaeroblar genellikle duyarlıdır. Rhodococcus equi'e etkisi orta derecededir.
Mycobacterium sp. ve Nocardia sp. ise dirençlidir. İlaç oral yolla verildiğinde sindirim kanalından hızla emilir ve kann dolaşımı ile vücut dokularına yayılır. 30 mg/kg C.A. dozda uygulma sonrası idrar ve dışkıda yapılan ölçümlerde, %97' si idrarla geri kalanı dışkı ile atılmaktadır. İdrarda % 52'si değişmemiş halde, %25' i oksamik asit halinde atılmıştır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

FLORKİN %30 Oral Çözelti; etçi tavuklarda E. coli'nin neden olduğu solunum yolu hastalıkları, sakkulit ve koliseptisemi tedavisinde kullanılır.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN