DOKSET Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

DOKSET Oral Çözelti açık turuncu-kahverengimsi berrak çözelti olup 1 ml'de 100 mg doksisiklin baza eşdeğer doksisiklin hiklat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Doksisiklin, tetrasiklinlerden derive edilmiş geniş spektrumlu, sentetik, bakteriyostatik antibiyotiktir. Doksisiklin etkisini bakteride protein sentezini inhibe
ederek gösterir. 30S ribozomal alt birimine reversibl olarak bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe eder ve burada t-RNA aminoasil'in ribozomal
m-RNA'ya bağlanmasını engeller.

Doksisilinin etkili olduğu bakteriler aşağıdaki gibidir,
Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), Gram negatif bakteriler
(Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia
sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti,
Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma'lara etkisi iyi derecededir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus

sp., Salmonella sp., Anaerop bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp. ye etkisi değişkendir.

Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.
Doksisiklin diğer tetrasiklinlerle karşılaştırıldığında, oral uygulama sonrasında süratle emilir. Tedavi edici plazma konsantrasyonuna 2-4 saat içinde ulaşır.
Doksisiklin'in Iipofılik özellikte olması, ilacın tüm organizmada daha iyi yayılmasında ve yüksek konsantrasyonlara ulaşmasında ve ayrıca renal tübüllerden
daha yüksek oranda absorbe edilmesinde önemli bir faktördür. İdrar ve dışkı ile atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Etçi tavuk ve hindilerde Colibacillosis, C.R.D ve diğer Mycoplasma sp. enfeksiyonlarında kullanılır.

Daha fazla destek veya teklife mi ihtiyacınız var? Bize yazın...

BİZE ULAŞIN